niedziela, 2 lutego 2014

znieczulica

wlączyła się znieczulica.